عکس نوشته طراحی شده زیبا و سه بعدی برای اسم سجاد sajad به صورت مدل و طرح فارسی و انگلیسی دانلود تصاویر زیبا و عاشقانه از نام سجاد برای پروفایل و لوگو بهترین و جدیدترین عکس ها در سال 96 از اسم نوشته سجاد
 شاید سهم هم نشویم شاید"قسمت"کارِ خودش را بکند "دل"بدهیم "تن"ندهد من اما کاری با این حرف ها ندارم جانا! من جز یک "تو" نه چیزی میشنوم نه میبینم و نه میدانم قسمت چیست...! میخواهم سخت در آغوشت جان بدهم؛ یادم برود سهم هم نیستیم خدارا چه دیده ای! شاید قسمت دلش به حالمان سوخت... ما هم"قسمت"هم شدیم! :)